Karsholte

Søg på lokalarkivets website:

Find Dianalund Lokalarkiv i Arkiv.dk


Karsholte - Landsbyen der er opslugt af Dianalund

.

Karsholte                                

Billedet til venstre viser indkørslen til Karsholte i Dianalund. Til venstre for billedet er den nye interessante og anderledes udstykning i Dianalund ”Skelbæklund”.


          I dag er landsbyen Karsholte forsvundet, og de fleste ved ikke, at den har eksisteret. Endnu mindes den dog i vejnavnet Karsholtevej, som landevej 255 hedder på et stykke, samt i navnet Karsholte Skytteforening, der kan føre sine aner tilbage til 1864, og i navnet Karsholteparken.


          Til venstre for billedet ligger også en sø. Det er Karsholte gadekær. Omkring denne sø lå i 700 år 6 gårde. De hed til sammen Karsholte. Byen opstod, fordi nogle bønder i Tersløse engang i den tidlige middelalder flyttede ud til ”Den lille skov med kalvene” og opdyrkede jord her.


           Lige efter år 1800 blev jorden opdelt på en anden måde en før, idet jorden til den enkelte gård blev samlet omkring denne. Det betød igen, at tre af gårdene flyttede ud fra landsbyen, mens tre blev liggende. Den ene af de tre, der blev i landsbyen, lå der, hvor nu Dianalund Motor ligger og mindes i dag gennem vejnavnet Falkegårdsvej. En af de to øvrige gårde var Lyngmosegård. Her er stuehuset bevaret som Karsholtevej 46. Naboen, Karsholtevej 44 er den gamle Møllegård. Stuehuset er revet ned, mens det gamle vaskehus og svinestald i dag er nr 44B. Selve møllen lå hvor nu Karsholtevej 40 ligger.


           Af de gårde, der flyttede ud, ligger Kunstnergården stadig som en typisk firelænget bondegård på Kunstnergårdsvej nr. 1. Af Kildemosegården er stuehuset stadig bevaret på adressen Rugvænget, mens den gamle vej, der førte ned til gården, naturligvis hedder ”Kildemosevej”. Den sidste af Karsholtes 6 gårde er Vildmosegård på Vildmosevej. Det er samtidig den eneste af Karsholtes gårde, der stadig drives som landbrug. Fra de oprindelige gårde udstykkedes der i tidens løb mindre gårde og husmandssteder. Karsholte Fattiggård (Kildemosevej 18) udstykkedes 1881. På et tidspunkt udstykkedes ”Emanuels gård” fra Møllegården. I dag ligger Shells servicestation her, mens stuehuset er Karsholtevej 35B. 1864 udskiltes Karsholte Købmandsgård også fra Møllegården. Det er her Slikjunglen i dag har til huse (Karsholtevej 27A). Oprindelig var der til Købmandsgården knyttet et savværk, hvis maskiner blev trukket af et møllehjul i Bjørnevad å. Her ligger i dag Karsholteparken.


         Engang var der i Karsholte to smedjer. Ejeren af den ene hed Peder Sørensen. Han bankede denne landsbysmedje op til den verdensomspændende virksomhed, ASA-lift, der i dag ligger i Sorø. I byen var også to skoler, to købmænd, to slagtere, en tømmerhandel, en farvehandel, 4 tømrer , et ishus og meget mere.


         I dag ligger her Dianalunds industrikvarter, hovedsædet for Dianalund Boligforening, Dianalund bypark og Kunstnergården samt genbrugsstationen. Det er også her en af Sorø kommunes mest spændende udstykninger ligger. Grænsen mellem Karsholte Bylaug og Tersløse bylaug gik ved Bjørnevad å.

 

 
Copyright Lokalarkivet i Dianalund 2016