Det glemte legat

Søg på lokalarkivets website:

Find Dianalund Lokalarkiv i Arkiv.dk

Det glemte legat

.

Fundats for Bager i Nidløse Frederik Mathiesen og Hustru Karen, født Nielsens Legat for værdige trængende udenfor Fattigvæsenet i Nidløse Sogn

Da kommunen ryddede det gamle arkiv under rådhuset i Dianalund dukkede et uventet stykke papir frem.

Niløse kommune indgik i Dianalund storkommune i 1966. Det arkiv, der indtil da havde været i Niløse kommunekontor på Bygaden, blev hentet ind til Dianalund og indgik i den nye kommunes efterhånden omfangsrige arkiv. Hele dette arkiv blev i foråret 2012 flyttet til Sorø rådhus. Nogle af arkivalierne var imidlertid ikke strengt kommunale, og disse har Lokalarkivet i Dianalund siden overtaget. Et af disse arkivalier er fundatsen til et legat stiftet af fru Karen Mathiesen i Niløse i 1898.


Den fulde titel er ”Fundats for Bager i Nidløse Frederik Mathiesen og Hustru Karen, født Nielsens Legat for værdige trængende udenfor Fattigvæsenet i Nidløse Sogn”. Bagermesteren var åbenbart død noget tid før, og enken, der i øvrigt havde været distriktsjordmoder, ville på denne måde sætte et minde over sig selv og sin mand. Kapitalen var på 300 kr., et ikke ringe beløb, da en håndværker i København fik – hvis han fik hele lønnen udbetalt i penge – 150-170 kr. pr år. Det var kun renterne, der måtte udbetales og dette skulle ske hvert år til jul. Bestyrelsen for legatet skulle være Niløse sogneråd, der skulle føre en protokol, som enken havde anskaffet før sin død. Da hun åbenbart mistænkte sognerådet for at ville udbetale alle pengene på en gang, havde hun i punkt 7 i fundatsen indsat nogle besværgelser, der skulle forhindre det, bl.a. skulle amtmanden for Holbæk Amt lave en ”Prohibitiv Paategning”. Pengene var i øvrigt indsat i Sparekassen for Herlufmagle og Tybrind Sogn samt Ravnstrup Gods”. Fundatsen var påtegnet af skolelæreren og en af købmændene i Niløse. I fundatsen stod også at pengene først skulle udbetales efter at ægteparrets gravsted var sløjfet, vel 30 år efter sidste begravelse. Da Enken døde i 1905, har den første udbetaling fundet sted i 1935 eller deromkring.


Fundatsen rejser en del spørgsmål. Først og fremmest, hvem denne bager var, og hvor han boede, men  også hvorfor pengene ikke var indsat i en lokal sparekasse eller bank? Legatet har ikke været udbetalt siden kommunesammenlægningen i 1966 og måske heller ikke før. Jeg ved endnu ikke om nogen privatperson har fået del i legatets midler, men iflg. kommunens arkiv søgte kommunalbestyrelsen i Dianalund kommune i marts 1989 Justitsministeriet om tilladelse til at ophæve en række legater, herunder ovenstående mod at legatets midler blev givet til Niløse Missionshus. Denne tilladelse blev givet 29. marts samme år og allerede dagen efter fik Missionshuset det samlede beløb på en check lydende på 1.811, 99 kr. Ved samme lejlighed skulle Beboerforeningen have modtaget beløbet fra et andet nedlagt legat – Niløse forsamlingshus fond – på små 7000 kr.

J. Mogensen


 


Copyright Lokalarkivet i Dianalund 2016