pascifisme

Søg på lokalarkivets website:

Find Dianalund Lokalarkiv i Arkiv.dk

Pacifisme i Niløse under 2. verdenskrig

.

Pacifisme og 2. Verdenskrig i Niløse

2. verdenskrig oplevede beboerne i Niløse sogn først og fremmest som fravær af en række varer og som en forøgelse af tørvegravningen og dermed et forøget befolkningstal i sæsonen. Niløse skole måtte i sommerhalvåret undervise op til 1/3 flere elever end i vinterhalvåret, og pensionatet Postgården ved gadekæret var fuldt belagt ligesom mange private kunne udleje værelser, udhuse og stalde til tørvearbejderne. Brugsuddeleren i Verup byggede to barakker i sin have, så fik han både lejeindtægt og øget omsætning i sin butik. Som andre steder, var der vareknaphed og afsavn, men nogen modstandsbevægelse som I Dianalund og Ruds Vedby var her ikke.


Vi kan se, at der ved folketingsvalgene i 1939 og 1943 var små 3 %, der stemte på nazisterne, mens partiet på landsplan fik små 2 %. Folk flest holdt med De Allierede. Det sidste betød dog ikke nødvendigvis, at man var militærgal. Rigtig mange var pacifister og militærnægtere. I protokollen for Niløse Idrætsforening kan vi således den 28.8. 1941 læse: ”Formanden bebudede at ville gå af som Formand på Grund af den nye Formaalsparagraf som Overstyrelsen har faaet vedtaget, og hvorefter ogsaa Gymnastikken skal støtte Militær og Krigsvæsen”. Formanden var den sydlige købmand i Niløse, Laurids Nielsen. Man kan ikke andet end at beundre denne overbeviste pacifist, der midt under 2. verdenskrigs helvede står fast ved sin holdning og går af. Da NIF først i 1945 bekvemmede sig til at indsætte den famøse formålsparagraf i sine vedtægter, kan vi nok udlede, at han ikke var alene om den holdning. Den formålsparagraf ”overstyrelsen”, altså bestyrelsen for Sorø amt, ville have ind i vedtægterne lyder: ”Foreningens formål er gennem sin virksomhed at skabe en vågen og sund dansk ungdom til styrkelse af fædrelandskærligheden og forsvarsviljen i folket”.


Den formålsparagraf har Niløse Idrætsforening mig bekendt stadigvæk. Søsterorganisationen i Dianalund har den ikke. Her står der blot: ”Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel”.


Jørgen Mogensen


Netsiden: Verdenshistorien i DianalundCopyright Lokalarkivet i Dianalund 2016