Lokalhistorien

i Niløse, Ruds Vedby, Skellebjerg og Tersløse Sogne

- Hjemmeside for Lokalhistorisk forening og for Lokalarkivet-

Tilbage til forsiden

Se den omfattende hjemmeside om 1864 og vor egn

Den store Event om krigen i 1864 og vor egn ser sådan ud:

 

Er billedet fra Niløse?